0 0

MiniPassport – Cộng hòa Czech

Điểm dừng chân thứ hai của chương trình MiniPassport là đất nước Séc (Czech) cổ kính, nguy nga. Cùng nằm trong khối Châu Âu nhưng khác biệt với đất nước Hà Lan nên thơ, nước Séc khoác lên mình
  • 1
  • 2