10 0

Triết lý giáo dục của True Colors

Giáo viên tại True Colors có một tâm thái dạy học tích cực. Họ cũng có những lúc buồn, những lúc khó khăn, có những cảm xúc tiêu cực. Điều khác biệt là cảm xúc đó được chấp nhận, họ có đội nhóm