10 0

𝟓 𝐜𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 GrapeSEED 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞

Phần lớn phụ huynh có con nhỏ mới bắt đầu hành trình học GrapeSEED vẫn có băn khoăn về cách học mới này. Slide bài học dài quá, con không kịp nhớ bài thì có học được không? Chính xác là ngay từ
10 0

Triết lý giáo dục của True Colors

Giáo viên tại True Colors có một tâm thái dạy học tích cực. Họ cũng có những lúc buồn, những lúc khó khăn, có những cảm xúc tiêu cực. Điều khác biệt là cảm xúc đó được chấp nhận, họ có đội nhóm
  • 1
  • 2