0 3

Giáo viên GrapeSEED

Mô tả công việc: – Giảng dạy theo đúng tiến trình dạy học: Có mặt ít nhất 15 phút trước khi giờ học bắt đầu để kết hợp đón học sinh với nhân viên tư vấn-điều phối, kiểm tra tài liệu và đồ dùng
0 0

Nhân viên Marketing

Mô tả công việc: – Tư vấn cho ban giám đốc các hình thức sáng tạo để tuyên truyền, quảng bá, đẩy mạnh hình ảnh công ty. – Cập nhật thông tin về các hoạt động của học sinh: Quay phim, chụp ảnh,
0 0

Điều phối viên

Mô tả công việc – Tư vấn tuyển sinh. Phản hồi thông tin đến phụ huynh – Điều tiết trợ giảng thực hiện set-up lớp học – Bao quát chung trong giờ đón và trả trẻ. – Cập nhật và quản lý thông tin của
0 0

Trợ giảng lớp học

Mô tả công việc – Giúp đỡ giáo viên chuẩn bị tài liệu trước khi lên lớp, điểm danh học sinh. – Hỗ trợ giáo viên trong giờ tương tác (TSI), sử dụng 100% Tiếng Anh. – Phụ trách giờ nghe (REP) của