Chương trình tích hợp 4 kỹ năng – BIG Step

Chương trình tích hợp 4 kỹ năng – BIG Step

Thông tin tuyển sinh

? Các bạn học sinh tham gia học GrapeSEED sau một thời gian đã có thể giao tiếp tiếng Anh tự tin. Để chuẩn bị hành trang cho các con tiếp tục phát triển tiếng Anh ở kỹ năng khác như cách làm bài, kỹ năng viết và tư duy phản biện, True Colors xin giới thiệu tới quý phụ huynh và các con chương trình tích hợp 4 kỹ năng BIG Step.

? BIG Step là chương trình Tiếng Anh tích hợp 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết dành cho học sinh Tiểu học (lớp 4 -5) đã tốt nghiệp GrapeSEED ở Unit cao. Các con sẽ được làm quen với tiếng Anh học thuật thông qua các chủ đề học tập thú vị cùng kỹ năng làm bài tập. Mỗi bài học, học sinh sẽ được tìm hiểu những khác biệt văn hoá ở nhiều quốc gia và được tiếp cận tư duy mở trở thành những công dân toàn cầu.

? Để nắm được năng lực tiếng Anh hiện tại của các con và sắp xếp các con vào các lớp với Level phù hợp với trình độ, True Colors sẽ tổ chức một buổi Kiểm tra đầu vào dưới hình thức online.
Phụ huynh vui vòng đăng ký cho con tham gia tại đây!