Chương trình GrapeSEED

Chương trình GrapeSEED

Thông tin tuyển sinh

GrapeSEED là phương pháp giảng dạy giúp trẻ em thu nhận Tiếng Anh tự nhiên. Từ những nghiên cứu khoa học và kết quả thực tế đã được chứng minh, GrapeSEED đã và đang giúp trẻ em tại 19 quốc gia trên thế giới thành thạo Tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ. True Colors tự hào là đối tác triển khai GrapeSEED chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

“Tìm hiểu phương pháp GrapeSEED”