Class sessions

Mon – Fri (4:40 – 8:20PM) và Sat (3:00 – 6:30PM)

Office Hours

Monday – Saturday (9:00AM – 5:00PM)

Phone & E-mail

+84966746266
truecolors106@gmail.com

TC Address

Cơ sở 1: Số 10, ngõ 10 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội Tel: 024 6674 6600

TC Address

Cơ sở 2: Số 10, ngõ 90, Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 024 6674 7270

TC Address

Cơ sở 3: Số 10, ngõ 189, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội Tel: 024 6674 6699

TC Address

Cơ sở 3: Số 10, ngõ 189, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội Tel: 024 6674 6699