Ms. Amy

Ms. Amy

Quản lý Cơ sở An Dương

Ms Amy là một trong những giáo viên đầu tiên được đào tạo và dạy chương trình GrapeSEED tại Việt Nam, Ms. Amy là giáo viên GS duy nhất đã dạy đến Unit cao nhất tại Việt Nam – Unit 21 năm 2019. Với kinh nghiệm dày dặn cùng cái nhìn tổng quát về phương pháp, cô Amy luôn tìm ra cách hỗ trợ học sinh phát triển tốt nhất thế mạnh của mình.

 

Cử nhân Học Viện Ngoại Giao

Hoàn thành khoá training GrapeSEED

2016

2020

Hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm loại Giỏi