Ms. Lindsey

Ms. Lindsey

Quản lý hệ SKY Online

Với hơn 4 năm dạy GrapeSEED và từng phụ trách trên 200 học sinh, Ms. Lindsey rất hiểu chương trình và có nhiều kinh nghiệm để truyền niềm yêu thích tiếng Anh cho các bạn nhỏ cũng như hỗ trợ các bạn chinh phục ngôn ngữ này. Ms. Lindsey được phụ huynh nhận xét là một cô giáo nhẹ nhàng và vui vẻ, được học sinh yêu mến. Với tình yêu cho ngôn ngữ và trẻ nhỏ, năm 2019 cô từng đến Trung Quốc dạy tiếng Anh cho trẻ em. Trải nghiệm này càng giúp cô củng cố tình yêu với dạy học và khiến cô vững tin về cuộc hành trình hỗ trợ học sinh phát triển thông qua ngôn ngữ Anh. Ms Lindsey có sở thích tìm hiểu những đầu sách về tâm lý trẻ và Yoga.

2017

Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Hoàn thành khoá training GrapeSEED

2017

2019

Dạy Tiếng Anh cho trẻ tại Trung Quốc - AIESEC

Hoàn thành Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm loại Giỏi

2020