Triết lý giáo dục của True Colors


Giáo viên tại True Colors có một tâm thái dạy học tích cực. Họ cũng có những lúc buồn, những lúc khó khăn, có những cảm xúc tiêu cực. Điều khác biệt là cảm xúc đó được chấp nhận, họ có đội nhóm để chia sẻ, để cùng nhau lan toả những giấy phút buồn vui, và cùng nhau bước tiếp. Quá trình đó cũng được truyền đạt lại cho những đứa trẻ ở đây. Chúng không cần phải luôn luôn vui vẻ. Sẽ luôn có good days và bad days; có những ngày chúng ta học rất hiệu quả và những ngày không hề dễ dàng. Chúng đã có những thầy cô sẵn sàng thấu hiểu để đồng hành cùng trong quá trình học tập và yêu thương. Điều đó làm nên những đứa trẻ trân trọng cảm xúc và trải nghiệm của chính mình.

Đối với True Colors, những hành vi dù nhỏ nhưng thực sự có ý nghĩa đối với cá nhân hay cộng đồng là điều có giá trị nhất. Chính vì vậy, trước khi đưa đến những quyết định về chính sách, sản phẩm hay sự kiện, chúng tôi đều đặt câu hỏi: Điều này có ý nghĩa gì với cộng đồng True Colors? Và cách nào đơn giản nhất để thực hiện nó. Một sản phẩm không có ý nghĩa sâu sắc sẽ không phải sản phẩm của True Colors.

Mọi mối quan hệ giữa người với người muốn bền vững đều cần xây dựng từ niềm tin yêu. Giáo dục là một lĩnh vực liên quan mật thiết đến con người, chính vì vậy, chúng tôi hiểu niềm tin đóng vai trò quan trọng ở True Colors. Không chỉ niềm tin giữ khách hàng với True colors mà còn là niềm tin giữa cô và trò, giữa đội nhóm, và niềm tin vào chính mình. True Colors có niềm tin lớn vào một thế hệ giáo viên và phụ huynh tiên phong, đào tạo nên những công dân tự tin và có trách nhiệm.

Ở True Colors, chúng tôi không chỉ chú trọng vào sự phát triển của trẻ mà bản thân giáo viên, trợ giảng hay cộng đồng phụ huynh cũng cần được tạo điều kiện học hỏi và phát triển. Bởi giáo viên và phụ huynh là những người trực tiếp tác động đến thế giới gian và hành vi của trẻ. Sẽ thật khó chấp nhận đối với trẻ khi chúng ta yêu cầu chúng phát triển kỹ năng mà người lớn không trau đồi và phát triển bản thân. Vì vậy, cộng đồng True Colors luôn nỗ lực chia sẻ và học hỏi từ những điều nhỏ nhất.